Our Product offer

3 Tрактор единица-img

Tрактор единица

Новости

Услуги

дилер Локатор

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛАТА

Нашите возила имаат поминато низ серија на проверки и прегледи.Врз основа на нивните специфични карактеристики, возилата се поделени во три групи - Premium, Comfort i Standard - како најдобро би ги задоволиле потребите на клиентите.

Карактеристики Карактеристики
Фабричка гаранција Фабричка гаранција Фабричка гаранција
Мала километража Мала километража Мала километража
Комплетно обновено возило Комплетно обновено возило Комплетно обновено возило
Возило маx. 4 години старо Возило маx. 4 години старо Возило маx. 4 години старо
Возило маx. 6 години старо Возило маx. 6 години старо Возило маx. 6 години старо
Длабочина на шарата на гумите min. 6 mm Длабочина на шарата на гумите min. 6 mm Длабочина на шарата на гумите min. 6 mm
Длабочина на шарата на гумите min. 3 mm Длабочина на шарата на гумите min. 3 mm Длабочина на шарата на гумите min. 3 mm
Извршена техничка и документациска проверка Извршена техничка и документациска проверка Извршена техничка и документациска проверка
Потполна документација за возилото Потполна документација за возилото Потполна документација за возилото
Во возна состојба Во возна состојба Во возна состојба
Исчистен од надвор и внатре Исчистен од надвор и внатре Исчистен од надвор и внатре
Погледни ги сите   Погледни ги сите   Погледни ги сите