ВАШАТА СЛУЖБА ЗА ПОМОШ

ЦЕЛОСЕН МИР ЗА ВОЗАЧИТЕ И КАМИОНИТЕ Нашите три пакети на услуги (DRIVER CARE, DRIVER & TRUCK CARE, PAYMENT CARE) водат грижа за она што е најважно. Почнувајќи од здравјето на луѓето и сигурноста, преку безбедноста на возилото и товарот па се до потполна безгрижност за возачот и возилото. За повеќе информации околу нашите флексибилни пакети прилагодени на Вашите потреби, Ве молиме контактирајте го Вашиот OK TRUCKS центар.

  • Покриеност во цела Европа
  • Наменски телефонски број за помош, 24 часа дневно, 7 дена во неделата
  • Повикувачки центар достапен на повеќе јазици
превземате ја брошурата

ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНЕТЕ ГО ФОРМУЛАРОТ И ЌЕ БИДЕТЕ КОНТАКТИРАНИ ВО НАЈКРАТОК РОК

Please enter a phone number.
Invalid e-mail address.

Задолжителни полиња се означени со *.

Ве молиме одговорете на сите следниве изјави

Ја прочитав Изјавата за заштита на приватност и ја давам мојата согласност за целите и обработката наведени подолу:

МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ - обработка на моите Податоци Друштво IVECO S.p.A. во хартиена форма, со автоматски или електронски средства, вклучително преку пошта, е-маил, телефон (на пр. автоматски повици, СМС, ММС, факс) и други средства (на пр. веб-страници, мобилни апликации), со цел да се испрати комерцијална кореспонденција и билтени, како и рекламирање на производите и услугите, како што е наведено во дел 2 (iii) од Изјавата за заштита на приватност:

ИНДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ - пренос на моите Податоци до подружниците и филијалите на Друштвото IVECO S.p.A. на групацијата CNH Industrial, како и овластените дилери и дистрибуцијата, и обработката што ја вршат со цел да испраќаат комерцијална кореспондеција, и да ги рекламираат нивните производи и услуги, или истражување на пазарот, како што е наведено во дел 2 (iv) од Изјавата за заштита на приватност: