ПОЛОВЕН IVECO STRALIS E6 2016 – 2017

ЃАВОЛСКИ ДОБАР STRALIS


превземате ја брошурата


ВКЛУЧЕНИ 24 МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЈА НА ПОГОНСКИ СКЛОП И ТЕЛЕМАТСКИ УСЛУГИ*.

ТЕЛЕМАТСКИ И ТЦО УСЛУГИ:
- НЕДЕЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ГОРИВО И НИВОТО НА СО2
- ПРОАКТИВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВО НАСОКА НА ОПТИМИЗАЦИЈА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВОЗИЛОТО

* Iveco Xtended Life + ATS, валидно за моторот, трансмисијата, погонскиот склоп и системот за контрола на издувни гасови согласно генералните договорни услуги, за период од 24 месеци и max. 120.000 km / годишно. Промоцијата е валидна за селектирани половни возила и до понатамошно известување.

ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНЕТЕ ГО ФОРМУЛАРОТ И ЌЕ БИДЕТЕ КОНТАКТИРАНИ ВО НАЈКРАТОК РОК

Please enter a phone number.
Invalid e-mail address.

Задолжителни полиња се означени со *.

Ве молиме одговорете на сите следниве изјави

Ја прочитав Изјавата за заштита на приватност и ја давам мојата согласност за целите и обработката наведени подолу:

МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ - обработка на моите Податоци Друштво IVECO S.p.A. во хартиена форма, со автоматски или електронски средства, вклучително преку пошта, е-маил, телефон (на пр. автоматски повици, СМС, ММС, факс) и други средства (на пр. веб-страници, мобилни апликации), со цел да се испрати комерцијална кореспонденција и билтени, како и рекламирање на производите и услугите, како што е наведено во дел 2 (iii) од Изјавата за заштита на приватност:

ИНДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ - пренос на моите Податоци до подружниците и филијалите на Друштвото IVECO S.p.A. на групацијата CNH Industrial, како и овластените дилери и дистрибуцијата, и обработката што ја вршат со цел да испраќаат комерцијална кореспондеција, и да ги рекламираат нивните производи и услуги, или истражување на пазарот, како што е наведено во дел 2 (iv) од Изјавата за заштита на приватност: